Návštěv:

O mládeži

Adopce na dálku

Kudykam

Články

Naše akce

Galerie

Diskuze

O Kudykamu
CD a repertoár
Naše CD

CD_zepredu.jpg, 328kB CD_zezadu.png, 622kB

CD lze zakoupit ve farním sboru ČCE Vanovice

Náš repertoár

Název písně Noty Nahrávka
Daniel ledbon.jpg, 13kB ledbon.jpg, 13kB
Dej mi, Pane, bdělé srdce ledbon.jpg, 13kB ledon.jpg, 12kB
Freedom ledbon.jpg, 13kB ledbon.jpg, 13kB
Hle, jak trpěl ach můj Pán ledbon.jpg, 13kB ledbon.jpg, 13kB
Chci, Pane, chválit tě ledbon.jpg, 13kB ledbon.jpg, 13kB
Immanuel ledbon.jpg, 13kB ledon.jpg, 13kB
Je krásné být Božím dítětem ledbon.jpg, 13kB ledon.jpg, 13kB
Jordán ledbon.jpg, 13kB ledon.jpg, 13kB
Kristus Pán vstal z mrtvých ledbon.jpg, 13kB
Kříž ledbon.jpg, 13kB
Lid, který chodí v temnotách
Milujeme, ač nevidíme
Mou dobrou zprávu hlásej
Můj Bůh je můj štít
Noc ke konci se kloní
Pán Bůh je síla má
Pán je má síla a hrad můj
Pán je síla, záštita má
Parvulus nobis nascitur
Pokání čiňte
Poletím...
Pouze ty jsi mým Pánem
Právě teď je chválit Pána čas
Přijď, Pane, k nám
Proč jen mlčíš, Pane
Sláva Bohu
Steal away
Studna
Svatý, svatý, svatý Pán
Tobě, králi, chválu vzdávám
To anděl kámen odvalí
Ty jsi svatý
Úžasná láska
Z Betléma se ozývá
Zhasněte světla
Živý je Pán
Zpívej haleluja
Zvěstuji velikou radost vám
Další písně se připravují....

Noty = notový záznam písní v jednoduchých úpravách pro 2 - 4 hlasy (pdf)
Nahrávky = poslechový záznam písní v těchto úpravách z různých koncertů


   Videozáznam koncertu ve Svitavách (18. března 2012) on-line zde.

   Zvuková nahrávka koncertu ve Silůvkách (11. května 2012) zde ke stažení.